Zemědělské družstvo Olšava

Administrativní budova

A K T U A L I T Y

Investice do nákupu technologie pro snížení čpavku:

Zemědělské družstvo Olšava Sehradice realizovalo projekt s podporou z EU a Operačního programu životního prostředí na pořízení technologie pro snížení emisí čpavku. "Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí" podrobnosti ZDE.

Investice do chovu skotu:

Zemědělské družstvo Olšava Sehradice realizovalo projekt s podporou z EU v rámci Programu rozvoje venkova. "Investice do chovu skotu" podrobnosti ZDE.

V pátek 26. května 2023 v 15.00 hodin se v sále kulturního domu v Sehradicích koná výroční členská schůze ZD Olšava Sehradice. Prezence mezi l4.l5 a l5.00 hodinou.