Zemědělské družstvo Olšava

Investice realizované s podporou fondů EU a národních fondů.

- Projekt s podporou z EU v rámci Programu rozvoje venkova: "Investice do chovu skotu"

Evropská unie

Ministerstvo zemědělství ČR Program rozvoje venkova


Operace: 4.1.1
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku
Podpořeno: Modernizace stáje pro skot o kapacitě 184 ustajovacích míst
Nákup krmného míchacího vozu

- Projekt s podporou z EU v rámci Operačního programu životní prostředí: "Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí"

OPŽP + FS
Název projektu: Nákup technologie pro snížení čpavku
Název prioritní osy: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
Podpořeno: